Ξενοδοχείο Avra

Λυγιά, 31100 Λευκάδα, Ελλάδα
τηλ: 2645071706 – 2645025779
fax: 2645071706
email: info@hotelavra.eu
ΜΗΤΕ: 0831K012A0086900